Codexis

Nejlepší přítel právníka
Jmenuje se CITEX®

Objednat CITEX® +420 596 613 333

CITEX® Vám umožní pracovat
s judikaturou rychleji a efektivněji

Citační systém judikatury CITEX® v právním informačním systému CODEXIS® umožňuje objektivní řazení judikátů dle citovanosti jak pro celý dokument, tak pro jednotlivé paragrafy a představuje tak zásadní inovaci v dosavadních možnostech práce s judikaturou. Přináší navíc do českého právního systému komplex zcela nových nástrojů a metodik.

S citačním systémem judikatury CITEX® získáte soubor vynikajících vlastností usnadňujících preferenci významných judikátů a rychleji tak zjistíte, která rozhodnutí jsou ve Vašem případě použitelná.

Citační index – základní třídící a výběrové kritérium

Základem Citačního indexu je počet citací typu rozhodnutí – rozhodnutí, přičemž CITEX® z tohoto počtu vyčleňuje citace odkazující na rozhodnutí v totožné kauze. Tyto odkazy zpracovává specifickým způsobem a přiřazuje judikátům hodnotu Citačního indexu podle toho, kolikrát byly judikáty citovány.

Nastavitelné vlastnosti Citačního indexu

V základní podobě zpracovává Citační index všechny citace soudního rozhodnutí rovnocenně. Vlastnosti Citačního indexu lze však individuálně nastavit a zvolit různá omezení. Nastavení časového omezení umožní např. výběr preferovaných citací pouze ve zvoleném období a ostatní tak ignoruje.

Rychlý náhled na jednotlivé citace soudního rozhodnutí

Rychlý náhled poskytuje ke každému citovanému rozhodnutí seznam všech citujících judikátů a především okamžitý náhled na citující pasáže se zvýrazněním místa citace. Seznámení s charakterem citací je tak rychlejší a pohodlnější. Pouhým kliknutím se zobrazí detail citujícího rozhodnutí.

Grafické znázornění vývoje citací soudního rozhodnutí

CITEX® umožňuje grafické zobrazení vývoje počtu citací od vydání soudního rozhodnutí ve zvoleném časovém období a rychlý náhled na jednotlivé citace, včetně okamžitého náhledu na citované pasáže se zvýrazněním místa citace.

Ukázky aplikace CITEX®  –  Screenshot 1  –  Screenshot 2  –  Screenshot 3  –  Screenshot 4

Pro všechny profesionální uživatele – soudce, advokáty, komerční právníky.

Zvyšte svou efektivitu práce při orientaci v judikatuře.

© 2013 ATLAS consulting s.r.o. – CITEX® - chráněno evropským průmyslovým vzorem – Vytvořil E-kom Promotion s.r.o.